Home

Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ

"Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төв" ТББ нь албан байгууллагуудын ажилтан албан хаагч нарын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор "Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ" сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэн багш Мөнхсайхан удирдан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй: Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ

Тэсрэх бодис аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчиллээ.

Террорист гэнэтийн халдлагаас илэрсэн тэсрэх бодисыг аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчилж хийлээ.

Дэлгэрэнгүй: Тэсрэх бодис аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчиллээ.

Захиргааны барилгын засвар

Нисэх буудлын захиргааны барилгын хаалга болон цонхнууд модон хийцтэй байсан нь хуучирч муудан ашиглалтын шаардалга хангахгүй болсоныг сольж хуванцар вакуум орчин үеийн хийцтэй хаалга цонхоор сольж бүрэн шинэчиллээ.

Дэлгэрэнгүй: Захиргааны барилгын засвар

Хуудас 6 -с 1

Чойбалсан олон улсын нисэх буудал © 2013 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан