Home

НБУГ-ын үүрэг даалгавар

Хаварын хуурайшилтай улирал эхлэж байгаа тул болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс хамгаалалтын хашааны гадна болон дотор өвс ургамлыг цэвэрлэх зөөж хаях  үүрэг даалгаврыг НБУГ-аас өгсөний дагуу тус ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй: НБУГ-ын үүрэг даалгавар

Мэндчилгээ

Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ

"Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төв" ТББ нь албан байгууллагуудын ажилтан албан хаагч нарын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор "Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ" сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэн багш Мөнхсайхан удирдан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй: Ажлын байран дээрх хоол зүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ

Тэсрэх бодис аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчиллээ.

Террорист гэнэтийн халдлагаас илэрсэн тэсрэх бодисыг аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчилж хийлээ.

Дэлгэрэнгүй: Тэсрэх бодис аюулгүй болгох талбайн хаалгыг шинэчиллээ.

Хуудас 6 -с 1

Чойбалсан олон улсын нисэх буудал © 2013 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан